Devolucions

Traitstore.com us ofereix la possibilitat de tornar les vostres compres en el termini màxim de 15 dies naturals des de la data de lliurament, sempre que els productes adquirits no hagin estat usats i es trobin en perfecte estat.

Devolucions Nacionals

*Les devolucions nacionals són totalment gratuïtes per al client.

Per realitzar la devolució de la teva comanda has de seguir els passos següents:

 1. Segueix el següent enllaç i identifica't amb l'email usat a la teva compra.
 2. Confirma la teva identitat i segueix els passos per gestionar la devolució.
 3. Els articles tornats seran acuradament revisats. Quan el producte es trobe en perfecte estat i amb les etiquetes interiors, es procedirà a abonar l'import corresponent, durant els 3-4 dies següents a la recepció de la devolució, de la mateixa manera que van ser pagats.

*Devolució gratuïta amb Correus dipositant embalum a oficina directament. Servei de devolució gratuït només disponible a la Península i les Illes Balears. Canàries, Ceuta i Melilla consultar via email a info@traitstore.com. També pots escollir que passin a recollir-lo al teu domicili o una altra adreça amb servei Correus Express amb un cost de 2.99€ a descomptar de limport de la teva devolució.

Devolucions Europa i Internacional

Les despeses de la devolució internacional aniran a càrrec del client. També anirà a càrrec del client qualsevol possible impost d'importació/exportació i/o de tràmits duaners. Recomanem que l'enviament es faci amb una companyia que faciliti un número de seguiment per qualsevol inconvenient que pugui sorgir.

 1. Fes-nos arribar la teva devolució a la següent adreça:
  C/ Parlament 28
  08015, Barcelona
  Espanya
 2. Els articles tornats seran acuradament revisats. Quan el producte es trobe en perfecte estat i amb les etiquetes interiors, es procedirà a abonar l'import corresponent, durant els 3-4 dies següents a la recepció de la devolució, de la mateixa manera que van ser pagats.

Canvis

No oferim la possibilitat de canviar de mida, color o producte. Si vols, hauràs de realitzar una nova compra i tornar els articles que no vulguis usant la nostra plataforma de devolució de forma totalment gratuïta.

Devolucions de productes defectuosos

Per tornar un article defectuós heu de seguir els passos següents:

 1. Segueix el nostre enllaç de devolucions per gestionar la devolució del producte defectuós i tria l'opció "producte defectuós" al menú (hauràs d'adjuntar una foto del defecte) i recomanem una breu explicació al camp de text. Per raons d'higiene, no acceptem devolucions d'articles de cosmètica o bé roba interior quan no estiguin al seu embolcall original precintat.
 2. Un cop rebut l'article, Traitstore.com procedirà a examinar detingudament el producte tornat. En cas que l'article sigui defectuós, procedirem al canvi d'aquest. El canvi s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 7 dies següents a la recepció a traitstore.com de l'article. En cas de no disposar d'estoc, se'n tornarà l'import en el termini de 7 dies. En tots els casos de devolució per defecte, els costos de l'enviament aniran a càrrec de Traitstore.com

El que preveu aquesta clàusula per a la devolució de productes defectuosos s'entendrà sense perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor per reparar o substituir el producte, rebaixar el preu o resoldre el contracte de conformitat amb el que disposa el Capítol II, del Títol V , del Llibre II del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

Força major o cas fortuït

Traitstore.com no serà responsable per l'incompliment total, compliment defectuós o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions a càrrec seu que tinguessin la seva causa en algun supòsit de força major o cas fortuït. Les obligacions de termini que poguessin existir quedaran suspeses en aquests casos durant tot el període durant el qual es perllongui la situació de força major o cas fortuït, reprenent-se el còmput una vegada desaparegui aquesta circumstància de força major o cas fortuït.

Condicions

Per a devolucions d'articles en promoció el descompte dels quals apliqui sobre un únic article o promocions amb descompte sobre el total d'una compra, la quantitat a tornar serà aquella que el client va pagar per l'article, que apareixerà al justificant de compra i no el preu que larticle tenia sense la promoció. En cas que hagueu utilitzat per a la compra cupons descompte, tingueu en compte que no es reemborsarà el valor del cupó descompte emprat. Tots els imports que hagin estat prèviament cobrats per Traitstore.com i que haguessin de ser retornats als clients de conformitat amb el que preveu aquesta clàusula, seran abonats, en la mesura del possible, a través del mateix mètode de pagament que es hauria utilitzat durant la compra. Les condicions establertes per a les devolucions en aquesta clàusula s'entenen sens perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor de conformitat amb la legislació vigent. En conseqüència, quan la devolució s'efectuï dins dels 15 primers dies des del moment del lliurament, prevaldrà sobre el que estableix aquesta clàusula el que disposen els articles 68 i següents del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre. Traitstore.com es reserva el dret a rebutjar devolucions enviades fora del termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser enviades al client. El client és responsable pel correcte enviament i gestió de les devolucions.
Les condicions anteriors de Traitstore.com no seran aplicades a compres efectuades a la nostra botiga física.