Condicions de venda

1. Objecte

Aquestes Condicions Generals regulen les compres electròniques que realitzi a través de la pàgina web de traitstore.com (d'ara endavant, la "Botiga") i quedaran incorporades al seu contracte de compra (d'ara endavant, el "Contracte") en prémer el botó de "Realitzar Pagament" al final del Procés de Compra, quedant obligat des d'aquell moment al compliment del que s'hi estipula.

TRAIT BCN, SL amb seu social al carrer Parlament 28, 08015 (Barcelona) i es troba inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb el CIF B66343385.

traitstore.com pot modificar aquestes Condicions Generals de Compra a qualsevol moment. Les modificacions realitzades no afectaran, en cap cas, les compres que hagi efectuat amb anterioritat a l'aprovació d'aquestes modificacions que es regiran en tot cas per les Condicions Generals vigents en el moment de realitzar aquestes altres compres. És responsabilitat del client conèixer les Condicions Generals de Compra vigents al moment de l'inici del Procés de Compra.

Aquestes Condicions Generals poden ser completades o modificades per clàusules particulars o condicions específiques de certs productes, especialment, pel que fa a exclusió de drets de desistiment, canvis o devolucions es pugui referir. Consulteu atentament la informació del producte per conèixer aquestes condicions particulars.

El document electrònic en què es formalitzi el Contracte serà arxivat per www.traitstore.com, podent consultar-se a través de la nostra web prèvia autenticació amb el vostre usuari i contrasenya o els mitjans que s'estableixin en cada cas. Podeu sol·licitar aquesta còpia en suport paper a través dels mitjans d'Atenció al Client previstos en aquestes Condicions Generals de Compra.

2. Registre com a Usuari

Per facilitar la compra electrònica i evitar demanar als clients les mateixes dades cada vegada que facin una nova compra, és opcional registrar-se com a usuari de la Botiga. Aquest registre d'usuari es pot fer en qualsevol moment a través de la secció "El meu compte" o bé durant el procés de compra. Al final del procés de compra rebreu un correu electrònic confirmant que el procés ha finalitzat correctament.

Podreu accedir a la secció “El meu compte” amb el vostre nom d'usuari i contrasenya o els mitjans que, en cada cas, habiliti traitstore.com per autenticar els usuaris. Associat al vostre registre d'usuari, traitstore.com pot utilitzar cookies o altres mitjans similars que permetin registrar les vostres preferències de navegació i identificar-vos quan es connecti des d'un mateix equip.

A través de “El meu compte” podrà accedir al seu històric de compres, consultar i editar les seves dades de registre, sol·licitar una còpia del Formulari de Devolució i altres tràmits i gestions relacionades amb les compres.

El registre com a usuari de traitstore.com és gratuït i no està sotmès a cap condició ni cap contrapartida. Podeu donar-vos de baixa com a usuari en tot moment enviant un correu electrònic a info@traitstore.com. La baixa com a usuari comportarà la cancel·lació de les vostres dades de caràcter personal d'usuari.

3. Qualitat dels serveis de contractació electrònica

traitstore.com garanteix que els productes que es comercialitzen a través de la Botiga són de la mateixa qualitat i prestacions que els que es venen als establiments físics de traitstore.

traitstore.com ha realitzat els seus millors esforços perquè la representació de la imatge dels productes a la Botiga sigui el més fidel possible a la realitat. No obstant això, algunes característiques, com els colors o la textura, poden no ser correctament apreciades a partir de les imatges o patir variacions depenent de les condicions del monitor.

Els productes publicats a traitstore.com van acompanyats de la següent informació:

- Nom de l'article

- Preu (amb impostos inclosos)

- Informació de colors i talles

4. Termini de vigència de l'oferta:

Sense perjudici del que disposa la legislació específica, les ofertes o propostes de contractació per via electrònica seran vàlides durant el període que fixi traitstore.com o, si no n'hi ha, durant tot el temps que romanguin accessibles als destinataris i no seran acumulables excepte que traitstore.com especifiqui el contrari en aquesta promoció o oferta.

5. Disponibilitat del producte:

Si en el moment de l'emissió de la comanda, detectéssim que no hi ha existències d'algun dels productes inclosos, ens posaríem en contacte amb vostè per comunicar-li la impossibilitat de subministrar aquest article i procediríem a l'abonament de l'import corresponent. Això s'entendrà sense perjudici dels drets legals que li poden correspondre com a consumidor.

6. Procés de compra:

El Procés de Compra es compon dels tràmits següents:

Selecció de productes: Navegueu per la nostra pàgina i premeu el botó "AFEGEIX A LA CISTELLA" cada vegada que vulgueu incorporar un producte a la compra. El carretó de compra conté el nom del producte seleccionat, la referència, el color, la talla, la quantitat i el preu en euros.

Inici del procés de compra: per iniciar el procés de compra premi el botó "CHECK OUT". Podeu accedir al vostre compte o seguir amb el procés sense registrar-vos.

En aquest moment de prémer a "CHECK OUT", el sistema us redireccionarà al sistema de pagament de Paypal on haureu de facilitar totes les dades necessàries per a aquest mitjà de pagament. Aquest serà l'únic moment en què se us sol·licitarà aquesta informació.

En el moment en què faciliti totes les dades necessàries i premi el botó de confirmació de compra el contracte quedarà perfeccionat amb caràcter general.

Confirmació de compra: Un cop rebem la seva acceptació, traitstore.com emetrà una confirmació en pantalla que podrà arxivar i que contindrà la informació següent:

- Número de comanda.

- Data de comanda.

- Resum dels productes que s'inclouen a la compra.

En tot cas, abans de les 24 hores següents, traitstore.com emetrà una confirmació de la compra per correu electrònic.

Durant tot el procés de compra podeu consultar les presents Condicions Generals de Compra així com conèixer el preu final dels productes seleccionats.

Un cop confirmada la compra, el client no podrà modificar ni cancel·lar la comanda fora dels casos previstos a la llei oa les presents Condicions Generals.

7. Preu

Tots els preus indicats a la pàgina web van referits en euros i inclouen IVA. En cas d´enviament amb destinació Canàries, Ceuta i Melilla procedirem a la devolució de l´IVA no fent-nos responsables de cap despesa addicional de duanes que pugui sorgir.

Les despeses d'enviament apareixeran detallades al final del procés de compra, un cop hagi inclòs l'adreça d'enviament. : Aquestes despeses d'enviament dependran del lloc de lliurament i aniran a càrrec del client en la seva totalitat. Les despeses d'enviament totals es coneixeran a la fase de pagament del Procés de Compra.

De forma prèvia a la fase "CHECK OUT" podrà conèixer el preu final complet de la seva comanda, desglossat, si escau, l'import dels increments o descomptes aplicats així com les despeses de transport o altres serveis addicionals.
*Per norma general, els descomptes puntuals no seran acumulables a altres promocions o ofertes.

8. Pagament i seguretat

Pagament i Seguretat

Pagament

Pots pagar les teves comandes realitzades a traitstore.com amb les següents targetes de crèdit o dèbit emeses per entitats financeres espanyoles.

Seguretat en el pagament

Els pagaments a traitstore.com es realitzen en temps real a través d'un TPV Virtual un cop s'hagi comprovat que les dades proporcionades són correctes. traitstore.com garanteix que tractarà amb total seguretat i confidencialitat les dades corresponents al mitjà de pagament utilitzat. Les dades de la targeta utilitzada per al pagament es transmeten de manera encriptada SSL. Aquesta solució garanteix el secret de la comunicació mitjançant un diàleg amb claus de xifratge.

Seguretat a la informació

A TraitStore treballem per garantir la protecció de la teva intimitat a Internet i la seguretat de les compres i de les teves dades. traitstore.com tractarà en tot moment les teves dades de manera absolutament confidencial i d'acord amb els usos i les finalitats expressament previstes per a cada cas. De la mateixa manera, t'informem que traitstore.com tenen implantades les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixen la seguretat de les teves dades i eviten la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la natura de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tot això en compliment dels que disposa el Títol VIII del Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual es desenvolupa la LOPD.

Tingueu en compte addicionalment, que els proveïdors o emissors dels mitjans de pagament utilitzats poden tenir adoptats altres mesures antifrau no controlades per traitstore.com i que comportin el rebuig de cert tipus d'operacions. traitstore.com no controla ni és responsable dels perjudicis que puguin ocasionar l'aplicació de les polítiques que tinguin aprovades els diferents proveïdors o emissors de mitjans de pagament.

Queda prohibida la utilització d'un mitjà de pagament titularitat d'un tercer excepte en el cas que es compti amb l'autorització expressa del tercer, sent de la seva responsabilitat la prova d'aquesta autorització i assumint tots els danys i perjudicis que es produeixin a traitstore .com.

9. Factura

traitstore.com us enviarà el justificant de compra via email juntament amb la vostra comanda. Les factures també es podran descarregar des de la zona de comandes.

En cas de sol·licitar factura preguem contactar-nos a la nostra adreça de correu info@traitstore.com enviant-nos les dades completes per a la seva correcta emplenament.

10. Lliurament

Es produeix el lliurament en el moment que rebi a l'adreça assenyalada per a l'enviament. En el lliurament a domicili caldrà que el receptor signi l'albarà o document que justifiqui el lliurament de la comanda. La signatura de l'albarà no implica conformitat i només serveix per acreditar que s'ha produït el lliurament. No afecta, per tant, els seus drets contractuals ni suposa conformitat amb un producte en males condicions. Sens perjudici dels seus drets contractuals i legals, us preguem que a l'efecte de poder tramitar qualsevol incident relacionat amb l'enviament de la mercaderia ens comuniqueu en un termini no superior a 24 hores qualsevol incident relacionat amb l'enviament, com ara falta o pèrdua de algun dels productes adquirits, producte danyat, mercaderia oberta, etc. Tingueu en compte que la signatura de l'albarà és necessària per fer entrega del producte per la qual cosa s'haurà de assegurar que altres persones poden rebre la compra en nom seu. traitstore.com no admet cap responsabilitat per la recepció que faci una altra persona en nom seu sense la deguda autorització quan aquesta recepció s'efectuï correctament al lloc de lliurament assenyalat.

El lliurament a domicili es farà de dilluns a divendres de 10h a 19h. No fem lliuraments els dissabtes ni els diumenges.

El lliurament, a domicili oa la botiga, comporta la transmissió del risc i, en conseqüència, que el deteriorament dels productes, pèrdua o robatori que es pugui produir des d'aquell moment no siguin responsabilitat de traitstore.com.

traitstore.com no admet com a adreces vàlides d'enviament a domicili els apartats de correus. En cas que el Contracte inclogui una adreça d'un apartat de correus, el contracte no serà vàlid ni obligarà per tant a traitstore.com al seu compliment que podrà notificar no obstant aquesta circumstància i retrotreure els càrrecs realitzats.

Els terminis aproximats de lliurament són els següents:

- Enviament a domicili:

A territoris peninsulars dEspanya i Balears: 48/72 hores (dies laborables).

A la resta del món entre 5 i 11 dies feiners depenent del tipus d'enviament.

11. Devolucions

TraitStore us ofereix la possibilitat de tornar les vostres compres en el termini màxim de 14 dies (30) des de la data de lliurament, sempre que els productes adquirits no hagin estat usats i es trobin en perfecte estat (excepte articles especificats).

Per a devolucions d'articles en promoció el descompte dels quals apliqui sobre un únic article o promocions amb descompte sobre el total d'una compra, la quantitat a tornar serà aquella que el client va pagar per l'article, que apareixerà al justificant de compra i no el preu que larticle tenia sense la promoció. En cas que hagueu utilitzat per a la compra cupons descompte, tingueu en compte que no es reemborsarà el valor del cupó descompte emprat.

Tots els imports que hagin estat prèviament cobrats per TraitStore.com i que haguessin de ser tornats als clients de conformitat amb el que preveu aquesta clàusula, seran abonats, en la mesura del possible, a través del mateix mitjà de pagament que es hauria utilitzat durant la compra.

Les condicions establertes per a les devolucions en aquesta clàusula s'entenen sens perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor de conformitat amb la legislació vigent. En conseqüència, quan la devolució s'efectuï dins dels 14 primers dies des del moment del lliurament, prevaldrà sobre el que estableix aquesta clàusula el que disposen els articles 68 i següents del Text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

traitstore.com es reserva el dret a rebutjar devolucions enviades fora del termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser enviades al client.

1. Devolucions:

Per realitzar devolucions per correu heu de seguir els passos següents:

1.1-Contacti amb nosaltres a través del correu electrònic info@traitstore.com per obtenir instruccions.

traitstore.com es reserva el dret a rebutjar devolucions enviades fora del termini fixat, o peces que no es trobin en les mateixes condicions en què van ser enviades al client.

traitstore.com no es farà responsable de les devolucions que no arribin al magatzem. Les despeses d'enviament dels articles que voleu tornar, aniran a càrrec seu.

1.2-traitstore.com no acceptarà devolucions enviades a ports deguts tret dels casos en què el client pugui disposar de devolució gratuïta. Els articles tornats seran acuradament inspeccionats. Quan el producte es trobe en perfecte estat i amb les etiquetes interiors, es procedirà a abonar l'import corresponent, durant els 3-4 dies següents a la recepció de la devolució, de la mateixa manera que van ser pagats.

2. Devolucions de productes defectuosos:

Per correu: Per tornar un article defectuós heu de seguir els passos següents:

2.1- Contacti de forma immediata a través del nostre correu info@traitstore.com per obtenir instruccions.

Per raons d'higiene, no acceptem devolucions d'articles de cosmètica quan no estiguin al seu embolcall original precintat.

2.2- Un cop rebut l'article, traitstore.com procedirà a examinar detingudament el producte tornat. En cas que l'article sigui defectuós, procedirem al canvi d'aquest. El canvi s'efectuarà com més aviat millor i, en qualsevol cas, dins dels 7 dies següents a la recepció a traitstore.com de l'article. En cas de no disposar estoc, es tornarà l'import en el termini de 7 dies. En aquest cas, els costos de l'enviament són a càrrec de traitstore.com

El que preveu aquesta clàusula per a la devolució de productes defectuosos s'entendrà sense perjudici dels drets imperatius que tingui el consumidor per reparar o substituir el producte, rebaixar el preu o resoldre el contracte de conformitat amb el que disposa el Capítol II, del Títol V , del Llibre II del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris aprovat mitjançant Reial Decret Legislatiu 1/2007 de 16 de novembre.

12. Força major o cas fortuït

traitstore.com no serà responsable per l'incompliment total, compliment defectuós o retard en el compliment de qualsevol de les obligacions a càrrec seu que tinguessin la seva causa en algun supòsit de força major o cas fortuït. Les obligacions de termini que poguessin existir quedaran suspeses en aquests casos durant tot el període durant el qual es perllongui la situació de força major o cas fortuït, reprenent-se el còmput una vegada desaparegui aquesta circumstància de força major o cas fortuït.

13. Atenció al client:

Si teniu qualsevol dubte, suggeriment, reclamació o voleu fer alguna consulta sobre la nostra botiga online, podeu contactar amb traitstore.com per qualsevol dels següents mitjans:

- Per correu electrònic a l'adreça: info@traitstore.com

De conformitat amb el que preveu l'article 27.3 de la Llei 11/1998, de 9 de juliol, de protecció dels consumidors, us informem que a la seu social de TRAIT BCN SL hi ha fulls de reclamacions a la vostra disposició. Addicionalment, a totes les nostres botigues hi ha fulls de reclamacions a nom de l'empresa titular de l'establiment.

TRAIT BCN, SL resoldrà les reclamacions que la dirigeixin el més aviat possible i, en tot cas, abans del termini d'un mes. En cas que aquesta reclamació no es resolgui satisfactòriament, podrà accedir al sistema de resolució extrajudicial de conflictes que s'indica al punt anterior.

14. Integritat del contracte:

Les presents Condicions Generals de Compra i tot document a què es faci referència expressa en aquestes (com clàusules particulars o condicions específiques establertes per a certs productes i adequadament acceptades per vostè en el moment d'acceptar la compra dels mateixos), constitueixen la totalitat del Contracte, substituint qualsevol altre acord o pacte que les parts hagin pogut convenir de forma verbal o escrita amb anterioritat a la celebració del Contracte.

15. Llei Aplicable:

La Llei aplicable al Contracte serà la Llei Espanyola sense perjudici dels casos en què pugui ser aplicable d'una manera imperativa les lleis d'altres Estats.